Tự học 48 mẫu tự Phạn

1/ Trước hết các bạn tải Font: Vu-times, sanskrit2003 tại đây

https://sites.google.com/site/goctuhoc/home/ngu-phap-han-van

2/ Chúng ta sẽ ôn tập lại các phần cơ bản, các bạn tải từng phần về xem trước:

Bia PHAN blog

1- Bảng mẫu tự và cách viết

2- Cách phát âm

3- Kết hợp tự (Đây là phần cần lưu ý nhất, nhận dạng một chữ đã kết hợp hơi khó, vì không tra được trong tự điển).

4- Cách viết số, những ký tự đặc biệt và Phần phụ lục

5- Giải bài tập trong các chương trên.

Chúng ta cũng cần một bảng tóm tắt luật sandhi để bên cạnh, khó có thể nhớ hết những biến đổi đó, làm việc lâu dài với chữ Phạn, mới nhận định được.

1- Biểu đồ luật Sandhi

Ngoài ra các bạn có thể tải 2 tập đầy đủ cho tiện khi print ra.

Thân mời các bạn tải quyển Tự học mẫu tự Phạn gồm 2 tập theo đường dẫn bên dưới

Tập 1

Tập 2