Tự điển Phạn-Anh (Sanskrit-English)Các bạn thân mến,

Trong khi chưa có một quyển tự điển Phạn-Việt, khi cần tạm thời các bạn có thể tra Phạn-Anh trên mạng 

các bạn vào trang này để tra tự điển Phạn-Anh trực tiếp

http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/

vào trang chi tiết

http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/scans/WILScan/disp3/index.php

các bạn sẽ chọn:

Lưu ý là dòng Input: Havard-Kyoto
                     output: Devanagan Unicode
 
các bạn sẽ đánh chữ cần tra vào dòng citation bên tay trái.
Rồi bấm Search.
 
các đánh âm theo Havard-Kyoto

 

 

Thí dụ chúng ta muốn tra nghĩa chữ dhaṭa

sẽ đánh theo cách Harvard-Kyoto thế này: dhaTa