Đôi dòng về học Phạn

Các bạn thân mến,

Việc học Phạn của trang nhà có lẽ do ý thích, muốn đọc được đôi bản văn Phạn. Bước đầu thật không biết bắt đầu từ đâu! Tuy rằng có quyển Ngữ Pháp Tiếng Phạn của chú Đỗ Bảo.

Đầu tiên có lẽ phải tập âm từ Phạn ra chữ la tinh, và ngược lại. Tập đi tập lại mới đọc ra bản Bát Nhã. Song song là để ý luật Sandhi (kết hợp âm), làm một số bài tập trong sách chú Đỗ Bảo thì dần nhận ra, tuy không thể thuộc hết, nhưng quen mắt có thể nhận ra khi một từ đã kết hợp bởi luật sandhi.

Nhìn một chữ, ban đầu cũng chưa biết đâu là đâu, bởi nó vừa kết hợp chữ (liên từ), còn nối lại với nhau qua luật sandhi, chưa kể kết hợp bởi “hợp thành từ” (compound) … vậy mà cuối cùng chúng tôi cũng cùng nhau qua được bài Bát Nhã này!

Nhóm học ban đầu chỉ có vài người, trong đó Quý là giỏi nhất, chúng tôi mày mò theo, và cùng làm được một bản phân tích chi tiết để học, mong các bạn bước đầu đọc cảm thấy dễ dàng.

Muốn dịch Phạn-Việt ở thời điểm này không phải là dễ, bởi danh từ tương đương chưa đầy đủ.

Các bạn có thể tham khảo thêm tự điển SANSKRIT-CHINESE DICTIONARY, nhưng vì bản PDF đến 600MB nên chưa biết thế nào để các bạn nhận được.

Tạm thời các bạn vào trang để xem cách tra tự điển Phạn-Anh (Sanskrit-English) trên mạng

(Quách Nhiên, Nam Kha, Trừ Quân, Quý)

Trang 2 trên 212