Lời nói đầu

Huynh đệ chúng tôi có ý định dịch những từ Phạn Việt trong chú thích về ngữ pháp. Nhưng chưa đủ tư liệu về các từ được thống nhất. Nên tạm thời chúng tôi sử dụng từ trong Ngữ Pháp Phạn Văn của chú Đỗ Quốc Bảo cho đến khi có thể thay đổi được.

– Khi học chúng tôi nhận thấy, trong một câu Phạn văn, các từ đều đuợc biến cách ngoại trừ một số từ loại (sẽ nêu trong bản chú thích) –  Trong một chuỗi từ được kết hợp có nhiều dạng cần để ý mới có thể nhận diện mà tách ra từng chữ biệt lập để tra âm và nghĩa được:

* Trường hợp chuỗi từ đó là hợp từ (xem trong phần tóm tắt hợp từ để có khái niệm).

* Trường hợp các từ được liên kết với nhau vì luật Sandhi (Xem phần luật Sandhi ở bảng phụ lục).

* Một số trường hợp ngoại lệ như mẫu âm cuối chữ trước gặp phụ âm đầu chữ sau sẽ viết liền nhau (sẽ liệt kê những trường hợp tìm thấy trong bản văn).

– Phần biến cách rất phức tạp vì quá nhiều ngoại lệ, ngoại lệ thì cần thuộc lòng, còn những trường hợp khác các đuôi biến cách có một số nguyên tắc dành riêng cho từng từ loại (danh từ, động từ…). Tuy vậy khi đã quen vẫn có thể nhận diện đuợc các đuôi. Đây là điểm khá khó khăn ở bước đầu, chúng tôi cũng rất chật vật để phân tích được từng chữ để tìm ra gốc của từng từ đó.

Hiện nay chưa có tự điển Phạn Việt, nên hầu hết phải tra từ các từ điển Phạn-Anh và Phạn-Hán, hy vọng trong tương lai sẽ có tự điển Phạn Việt, để sự tự học của chúng ta đỡ vất vả hơn một chút.

Tạm thời các bạn vào trang để xem cách tra tự điển Phạn-Anh (Sanskrit-English) trên mạng


< Trở về mục lục

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *